O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Od 1 września 2008 roku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 12 przekształcił się w Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych Nr 1, w którego skład wchodzą:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 12 obejmuje:

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Nr 1 składa się z grup rewalidacyjno - wychowawczych z możliwością pobytu dzieci od 3 do 25 roku życia do 10 godzin dziennie. W Placówce organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzone przez specjalistów:

  • Integracji sensorycznej
  • Logopedii
  • Rehabilitacji
  • Psychologii
  • Pedagogiki specjalnej