O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku WDH 421 Żółte Pióra została utworzona w naszej placówce w 2008 roku. W zbiórkach uczestniczą wychowankowie internatu. Celem działalności naszej drużyny jest rozwijanie zainteresowań dzieci, pokazanie im, jak w sposób twórczy można spędzać wolny czas biorąc udział w cotygodniowych zbiórkach oraz uczestnicząc w imprezach zorganizowanych przez Hufiec Praga Południe i integrując się z innymi środowiskami harcerskimi z Warszawy i okolic. Dzieci maja szansę uczestniczyć w różnych formach życia społecznego i kulturalnego. Celem naszych spotkań jest wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań oraz osiągniecie pewnego zasobu podstawowych umiejętności z różnych dziedzin potrzebnych w codziennym życiu, przydatnych społecznie i wszechstronnie wspierających rozwój młodego człowieka. Zbiórki to również czas zabaw, gier, wspólnego śpiewania piosenek, aktywne spędzanie wolnego czasu. CZUWAJ !