O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Zaczęło się ponad 50 lat temu...

W 1965 r. rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej. Budynek został przekazany do użytku 1 września 1966 r., natomiast internat nieco później. Naukę w szkole rozpoczęło 200 uczniów, w internacie zamieszkało 125 wychowanków. We wrześniu 1966 r. powołano Zakład Wychowawczy Nr 12, w którego skład wchodziły szkoła i internat.

W nowym budynku szkolnym znajdowało się 11 sal klasowych, 4 pracownie (gospodarstwa domowego, obróbki drewna i metalu, szycia oraz techniki różne), sala gimnastyczna, świetlica i biblioteka.

W zakładzie zatrudniono wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Organizowano wiele wycieczek, obozów sportowych, rajdów harcerskich. Wychowankowie brali udział w różnorodnych imprezach kulturalnych, artystycznych, konkursach. Zajmowali tam czołowe miejsca i zdobywali wiele nagród.

Placówką opiekowała się Spółdzielnia Inwalidów "Świt" i Zakład Stolarki Budowlanej. Uczniowie klasy zawodowej odbywali tam praktyki.
Pierwszym dyrektorem zakładu był Roman Przybyłowicz (do 1974 r.), następnie Anna Szuniewicz (1974-1976), Mieczysław Połatyński (1976-1978), Jan Strzegowski ( 1978-1998). Obecnie dyrektorem Ośrodka jest mgr Jolanta Krzepicka (od 1998 r.), wicedyrektorem - mgr Krystyna Lehnert, kierownikiem świetlicy - mgr Arletta Romaniuk.

Na przełomie lat 70. i 80. następowała zmiana charakteru placówki. Zaczęto przyjmować dzieci głębiej niepełnosprawne intelektualnie. W szkole powstała " klasa życia", a w internacie - odpowiednia grupa. Edukację kończyli uczniowie lekko niepełnosprawni intelektualnie.

W 1981r. placówka zmieniła nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12.

W 2008 r. SOSW Nr 12 został przekształcony w Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych Nr 1 , w którego skład wchodzą: SOSW Nr 12, ORW Nr 1 i Wczesne wspomaganie. Placówka obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym , znacznym i głębokim.