O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Internat jest częścią integralną Ośrodka. Zapewnia całodobową, fachową opiekę od poniedziałku do piątku oraz pełne wyżywienie.
Do internatu przyjmowani są chłopcy i dziewczynki upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W internacie funkcjonują aktualnie 4 grupy wychowawcze. Każda grupa posiada świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny, komputer oraz sale sypialne i łazienkę. Grupa liczy od 6 do 8 osób.

Z wychowankami pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Stwarzamy dzieciom życzliwą, domową atmosferę. Oferujemy ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Umożliwiamy wychowankom uczestniczenie w licznych imprezach kulturalnych (kina, teatry, muzea, koncerty). Organizujemy wycieczki poza teren Ośrodka. Kładziemy nacisk na uspołecznienie podopiecznych, wyuczenie i doskonalenie czynności samoobsługowych. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po mieście oraz bepieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej podczas licznych spacerów i wycieczek. Na terenie internatu organizujemy imprezy okolicznościowe i dyskoteki dla naszych dzieci. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych i sportowych.

W ramach organizacji czasu wolnego w internacie wychowankowie mogą uczestniczyć w zbiórkach harcerskich drużyny Nieprzetartego Szlaku "Żółte Pióra".