O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2017/2018

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w SOSW Nr 12

 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 251, Gimnazjum Nr 155,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 7

 1. Andryszczak Joanna - nauczyciel kontraktowy, psycholog
 2. Banasiak Beata - nauczyciel dyplomowany
 3. Banasiuk Marta - nauczyciel kontraktowy
 4. Bargieł-Mościcka Ilona - pedagog, nauczyciel dyplomowany
 5. Bartczak Danuta - nauczyciel dyplomowany
 6. Bieniek Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 7. Bogucka Joanna - nauczyciel kontraktowy
 8. Borkowski Robert - nauczyciel mianowany
 9. Czasza Małgorzata - nauczyciel dyplomowany
 10. Czerska Magda - nauczuciel kontraktowy
 11. Drewniak Danuta - nauczyciel mianowany
 12. Dunaj Agata - nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 13. Fąfara-Nicpoń Wioletta - nauczyciel mianowany
 14. Gilak Hanna - nauczyciel dyplomowany
 15. Górska Małgorzata - nauczyciel dyplomowany
 16. Jabłonka Agnieszka - nauczyciel kontraktowy
 17. Jarosz-Kondraciuk Elżbieta - nauczyciel dyplomowany
 18. Jaśkaczek Anna - nauczyciel dyplomowany
 19. Kaczyński Paweł - nauczyciel dyplomowany
 20. Kaminńska Krystyna - nauczyciel dyplomowany
 21. Kątniak Anna - nauczyciel kontraktowy
 22. Kornacka Agnieszka - psycholog, nauczyciel kontraktowy
 23. Krakus Krystyna - nauczyciel mianowany
 24. Lehnert Krystyna - Wicedyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany
 25. Łukasik Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 26. Marczyk-Reda Iwona - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 27. Mikielska Urszula - nauczyciel kontraktowy
 28. Michalczyk Beata - nauczyciel dyplomowany
 29. Orłowska-Gruszczyńska Marta - nauczyciel kontraktowy
 30. Rodkiewicz Ewa - nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 31. Rogowska Jolanta - nauczyciel dyplomowany
 32. Romaniuk Arletta - Kierownik świetlicy, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 33. Ryl Elżbieta - nauczyciel dyplomowany, pedagog
 34. Rybacka-Nikiel Anna - nauczyciel mianowany, terapeuta SI
 35. Sitnicka Grażyna - nauczyciel dyplomowany
 36. Stanek Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 37. Sokołowska-Bartuszek Bożena - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI, koordynator wczesnego wspomagania
 38. Szczerbińska Justyna - nauczyciel kontraktowy
 39. Świętochowska Elżbieta - nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 40. Tuchowska Katarzyna - katechetka - nauczyciel mianowany
 41. Wardęga Katarzyna - nauczyciel mianowany
 42. Wąsowicz Eliza - nauczyciel kontraktowy
 43. Wolska Renata - nauczyciel dyplomowany, neurologopeda
 44. Wittig Kamila -nauczyciel mianowany, neurologopeda
 45. Zakrzewska Joanna - nauczyciel dyplomowany
 46. Zgorzałek Anna - nauczyciel kontraktowy, logopeda
 47. Zimny Edyta - nauczyciel kontraktowy, tyflopedagog
 48. Żebrowska Sylwia - nauczyciel mianowany, terapeuta SI
 49. Żero Małgorzata - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI

 Internat

 1. Guzikowska Barbara - nauczyciel mianowany
 2. Henyk Ewa - nauczyciel dyplomowany, pedagog
 3. Kaniewska Dorota - nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 4. Kaczmarska Mariola - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 5. Krakus Wojciech - nauczyciel mianowany
 6. Krzepicka Jolanta - Dyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany, menadżer oświaty
 7. Pochmara Anna - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 8. Sonnenfeld-Wołoszyn Kamila - nauczyciel dyplomowany
 9. Waydel Anna - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI