O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w SOSW Nr 12

 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 251, Gimnazjum Nr 155,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 7

 1. Banasiak Beata - nauczyciel dyplomowany
 2. Banasiuk Marta - nauczyciel kontraktowy
 3. Bargieł-Mościcka Ilona - pedagog, nauczyciel dyplomowany
 4. Bartczak Danuta - nauczyciel dyplomowany
 5. Bednarek Monika - nauczyciel kontraktowy
 6. Bieniek Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 7. Bogucka Joanna - nauczyciel kontraktowy
 8. Borkowski Robert - nauczyciel dyplomowany
 9. Czasza Małgorzata - nauczyciel dyplomowany
 10. Czerska Magda - nauczuciel kontraktowy
 11. Czeczotko Kamila - nauczyciel kontraktowy
 12. Drewniak Danuta - nauczyciel mianowany
 13. Dunaj Agata - nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 14. Fąfara-Nicpoń Wioletta - nauczyciel mianowany
 15. Gilak Hanna - nauczyciel dyplomowany
 16. Gruszczyńska Marta - nauczyciel kontraktowy
 17. Górska Małgorzata - nauczyciel dyplomowany
 18. Jabłonka Agnieszka - nauczyciel kontraktowy
 19. Jarosz-Kondraciuk Elżbieta - nauczyciel dyplomowany
 20. Jaśkaczek Anna - nauczyciel dyplomowany
 21. Kaczyński Paweł - nauczyciel dyplomowany
 22. Karczmarczyk Joanna - nauczyciel kontraktowy
 23. Kątniak Anna - nauczyciel kontraktowy
 24. Kornacka Agnieszka - psycholog, nauczyciel kontraktowy
 25. Krakus Krystyna - nauczyciel mianowany
 26. Królak Ewa - nauczyciel stażysta, psycholog
 27. Lehnert Krystyna - Wicedyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany
 28. Łukasik Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 29. Marczyk-Reda Iwona - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 30. Mikielska Urszula - nauczyciel mianowany, terapeuta SI
 31. Michalczyk Beata - nauczyciel dyplomowany
 32. Peplak Bernadetta - nauczyciel kontraktowy
 33. Puk Karolina - nauczyciel mianowany
 34. Rodkiewicz Ewa - nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 35. Rogowska Jolanta - nauczyciel dyplomowany
 36. Romaniuk Arletta - Kierownik świetlicy, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 37. Ryl Elżbieta - nauczyciel dyplomowany, pedagog
 38. Sitnicka Grażyna - nauczyciel dyplomowany
 39. Stanek Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
 40. Sokołowska-Bartuszek Bożena - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI, koordynator wczesnego wspomagania
 41. Szczerbińska Justyna - nauczyciel kontraktowy
 42. Świętochowska Elżbieta - nauczyciel dyplomowany, surdopedagog
 43. Tuchowska Katarzyna - katechetka - nauczyciel dyplomowany
 44. Wardęga Katarzyna - nauczyciel mianowany
 45. Wąsowicz Eliza - nauczyciel kontraktowy
 46. Wolska Renata - nauczyciel dyplomowany, neurologopeda
 47. Wittig Kamila -nauczyciel mianowany, neurologopeda
 48. Zakrzewska Joanna - nauczyciel dyplomowany
 49. Zbucka Agata - nauczyciel stażysta
 50. Zgorzałek Anna - nauczyciel dyplomowany, logopeda
 51. Żebrowska Sylwia - nauczyciel mianowany, terapeuta SI
 52. Żero Małgorzata - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI

 Internat

 1. Guzikowska Barbara - nauczyciel mianowany
 2. Hać Renata - nauczyciel dyplomowany
 3. Henyk Ewa - nauczyciel dyplomowany, pedagog
 4. Kaniewska Dorota - nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog
 5. Krakus Wojciech - nauczyciel mianowany
 6. Krzepicka Jolanta - Dyrektor Zespołu Placówek, nauczyciel dyplomowany, menadżer oświaty
 7. Pochmara Anna - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI
 8. Sonnenfeld-Wołoszyn Kamila - nauczyciel dyplomowany
 9. Waydel Anna - nauczyciel dyplomowany, terapeuta SI