O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, oraz z wieloma innymi zaburzeniami rozwojowymi od 3 do 25 roku życia. Zespół rewalidacyjno - wychowawczy może liczyć od 2 do 4 dzieci.

Celem zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w naszym Ośrodku jest wspomaganie rozwoju uczniów, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Staramy się osiągać te cele poprzez stosowanie różnych metod i technik pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim takich jak:

 • stymulacja polisensoryczna
 • praca z materiałami naturalnymi
 • metoda zabawowa
 • prac a z ciałem (programy Aktywności, Świadomość ciała, Kontakt i komunikacja M. i CH. Knill oraz metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne)
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • metoda Castillo - Moralesa
 • integracja sensoryczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • elementy logopedii
 • terapia widzenia
 • wspomaganie rozwoju

W Ośrodku funkcjonuje też świetlica , dzięki temu dzieci mogą przebywać w placówce do 10 godzin dziennie.

,,Propozycje wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, z doświadczeń Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego".Prezentacja Opracowały Agnieszka Łukasik i Małgorzata Żero.