O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA do PRACY Nr 7

Do szkoły przysposabiającej do pracy uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Jest to szkoła ponadgimnazjalna, która utrwala i poszerza zakres posiadanej wiedzy ogólnej oraz pozwala nabywać nowe umiejętności. Dużą wagę kładzie się na przysposobienie do pracy, realizowane w odpowiednich pracowniach: bukieciarstwa, gospodarstwa domowego, drewna, tkactwa i szycia. Dodatkowo młodzież ma możliwość zapoznania się z elementami ogrodnictwa, prac porządkowych oraz wykonywania elementów pamiątkarskich.

Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy własnej odzieży, tkania makatek, przygotowania prostych posiłków, robienia prostych przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, tworzenia przedmiotów z drewna i metalu, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół Ośrodka i prowadzenia sezonowych prac porządkowych.
Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują do podjęcia wspomaganej pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy chronionej.

W naszej szkole w procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się następujące zajęcia:

  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • Przysposobienie do pracy
  • Zajęcia sportowe
  • Zajęcia kształtujące kreatywność
  • Wychowanie fizyczne
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Religia