O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Rok szkolny 2016-2017

  • W miesiącu maju planowane jest przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane -remont sali gimnastycznej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr1 w trybie przetargu nieograniczonego, orientacyjny koszt remontu netto: 180 000 zł.

  •