O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

W ZPSWR Nr 1 oferujemy również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli wielospecjalistyczne, intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego. Zakres wczesnego wspomagania dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego.

Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, rehabilitant, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

ZPSWR dysponuje dobrze wyposażoną bazą lokalową i dydaktyczną do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest złożenie do dyrektora podania i dołączenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wskazania do kompleksowej opieki z zakresu wczesnego wspomagania to:

 • upośledzenie umysłowe
 • sprzężona niepełnosprawność
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • ADHD
 • autyzm wczesnodziecięcy
 • opróżnienie rozwoju psychomotorycznego i rozwoju mowy
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia słuchu

Prowadzone są zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej, które pomagają w zintegrowaniu wszystkich wrażeń zmysłowych i zebraniu ich w całość. Podczas terapii kształtowane jest prawidłowe odbieranie bodźców pochodzących ze środowiska, jak również z własnego ciała, ich przewodzenie do mózgu oraz przetwarzanie. Bodźce odbierane są przez siedem układów zmysłowych i przewodzone do mózgu, w którym zachodzi przetwarzanie informacji. Układ nerwowy człowieka odbiera i rejestruje bodźce płynące ze zmysłów:

 • dotyku jako zmysł czucia powierzchniowego, związanego z odbieraniem bodźców dotykowych
 • układu przedsionkowego zlokalizowanego w błędniku ucha wewnętrznego
 • układu proprioceptywnego - czucia i ułożenia mięśni, ścięgien oraz stawów, zwanego zmysłem czucia głębokiego
 • smaku
 • wzroku
 • słuchu
 • węchu

Terapia rozpoczyna się diagnozą funkcjonowania poszczególnych układów. Następnie dziecko uczestniczy w zajęciach z użyciem specjalistycznego sprzętu terapeutycznego. Prowadzone są również zajęcia alternatywnymi metodami komunikacji. Dzieci uczą się gestów Makaton oraz porozumiewania się przy pomocy piktogramów. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w wiele pomocy dydaktycznych takich jak:

 • Interaktywna kolumna bulgocząca
 • Lampa do światłowodów
 • Kostka interaktywna